Luděk Čermák LCM 1Interim management je časově omezené působení v manažerské pozici s konkrétním předem sjednaným účelem v cizí společnosti na základě oboustranné dohody. V interim managementu nejsou žádné zavedené šablony postupů, každá projektová situace je nová a vyžaduje individuální přístup a řešení. Taková řešení na míru nabízím pro Vaši společnost. Níže uvádím několik obecných typických příkladů zadání pro určité situace ve firmách, na které se zaměřuji, rozdělené dle jednotlivých typů oblastí interim managementu. Tyto oblasti jsou blíže vysvětleny v dalším odkazu „interim management“, kde naleznete i zcela základní obecné komentáře. Substituční interim management, jak je již patrné ze samotného názvu, je v podstatě o zastoupení manažera, například finančního ředitele, na předem dohodnutou dobu určitou. Projektový interim management může být zaměřen v oblasti financí zejména buď na odstranění některých problémů, tedy zejména na snížení nákladů, respektive nastavení kontrolních mechanismů pro efektivnější fungování společnosti v budoucnosti atd. Dále může jít o projekty fúzí a akvizic, kde je třeba posílit nebo zastoupit interní kapacity apod. Změnový interim management zahrnuje zejména již řešení objektivní kritické situace, tedy krizový management a restrukturalizaci společnosti atd. V některých krajních situacích je třeba nejprve řešit situaci s ohledem na insolvenci a hrozící insolvenční řízení.

Substituční

Projektový

Změnový