Klasické poradenství při prodeji/koupi firmy, nalezení investora, případně zajištění jednotlivých kroků při realizaci a souvisejících krocích například procesu „due diligence“, a případné koordinace spolupracujících auditorů, právníků a daňových poradců atd., kteří v procesu due diligence plní jednotlivé konkrétní úkoly. V kritické situaci firmy může jít někdy i o spojenou aktivitu koordinovanou zároveň s kroky ke stabilizaci firmy, kdy se paralelně hledá například investor. „Buy i sell mandate“.

Po mnoha letech praxe směřuji při transakcích k jádru věci, dle Vašich představ o ceně společnosti je možné již po první schůzce a poskytnutí potřebných podkladů společně zvážit další nejvhodnější postup.

Citace a komentáře

Když někde uvidíte úspěšnou firmu, někdo kdysi udělal odvážné rozhodnutí.

Peter F. Drucker, americký ekonom a filozof managementu