Máte pocit, že někde přichází Vaše společnost o peníze? Nebo chcete ověřit již preventivně kde má společnost případně rezervy? Klasická standardní služba, kterou přizpůsobím na míru každé firmě. Krátký nezávislý, externí a objektivní názor na finanční řízení Vašeho podniku s upozorněním na problematické oblasti, dle domluvy se speciálně zaměřím na oblasti dle Vašeho přání.

Výsledkem bude shrnutí současné situace firmy s upozorněním na konkrétní místa, kde unikají peníze, a s návrhy ohledně dalšího postupu jejich řešení. Dále služba vždy zahrnuje celkové obecné shrnutí finančních a daňových záležitostí, včetně upozornění na oblasti, kterým doporučuji věnovat pozornost v dalším kroku. Dle domluvy i s případnou následnou implementací konkrétních opatření v praxi. Ve zprávě budou dále zahrnuty i případné jiné podněty k optimalizaci a úsporám. (bližší informace ohledně postupu na schůzce pro Vaši konkrétní situaci) Každá firma má rezervy, ještě se mně nestalo, že by nebyly nalezeny možnosti jak dosáhnout vyššího zisku …

Citace a komentáře

Podnikání má dvě – a pouze dvě – základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady.

Peter F. Drucker, americký ekonom a filozof managementu