Nabízím tuto standardní službu Substitučního interim managementu v oblasti finančního řízení podniku, a to zejména zastoupení na pozici finančního ředitele, nebo zajištění činností oddělení controllingu dle Vaší potřeby. Mezinárodní reporting v anglickém nebo německém jazyce. Tato služba je dle vzájemné dohody poskytována obvykle na období nejčastěji od 2 do 7 měsíců, dle situace a potřeb klienta, což bývá zároveň dostatečná doba na nalezení nového manažera. Společnosti zajistím překlenutí požadovaného období a zajištění veškerých odpovědností vykonávaných Vaším finančním ředitelem (případně finančním manažerem, oddělením controllingu atd.) Dále využiji svých zkušeností z mnoha společností a navrhnu případně i některé úpravy a zlepšení pro budoucí fungování Vaší společnosti k Vašemu zvážení. Na konci doporučuji vyhradit určité období pro předání agendy Vašemu novému nebo stávajícímu finančnímu řediteli. Na počátku se definují hlavní oblasti a úkoly pro dohodnuté období. Samozřejmě u substitučního interim managementu se jedná na prvním místě o zajištění každodenního chodu finančního oddělení, ale zároveň je vhodné dále si společně definovat oblasti, na které je třeba se dále přednostně zaměřit. Využití externího finančního ředitele, přináší i jiné efekty a umožní dosažení podstatných změn ve fungování společnosti, a to i když některá rozhodnutí mohou být nepopulární a velmi složitá nebo reálně v podstatě nemožná k prosazení pro dlouhodobé manažery.

Obvyklé oblasti odpovědnosti finančního ředitele

 • Účetnictví
 • Daňová agenda
 • Controlling
 • Audit
 • Interní audit
 • Daňová optimalizace
 • Cash flow
 • Rozpočty
 • Kontrola a řízení nákladů
 • Zajištění financování společnosti, jednání s bankami a získávání kapitálu
 • Podpora při procesu rozhodování vedení společnosti
 • Zavedení a nastavení IT a účetních systémů
 • Pojištění společnosti
 • Reporting pro investory
 • Alokace kapitálu
 • Řízení rizik společnosti

 

Některé další oblasti zajišťované a podporované v rámci činnosti Vašeho finančního ředitele, jako například fůze a akvizice, spadají pak již do oblasti projektového interim managementu, nicméně lze samozřejmě po vzájemné dohodě tyto oblasti zaměření přidat.

 • Fúze a akvizice
 • Integrace po fúzi
 • KPI
 • Benchmarking
 • Řízení pracovního kapitálu