KPI, neboli „Key performance indicator“, jsou základním prvkem pro měření výkonnosti a umožňují organizacím při správném a vhodném nastavení dosahovat stanovených cílů. V každé společnosti jde o zcela specifickou konkrétní situaci, pro kterou je třeba zvolit správné ukazatele. Externí manažer má při jejich výběru výhodu objektivnějšího pohledu, a zejména faktu, že nebude stanovovat tyto ukazatele jako zaměstnanec sám sobě, respektive svým kolegům.

Pro zdokumentování a srovnání výkonnosti celých firem a jednotlivých divizí, regionů nebo oddělení společnosti, navzájem s ostatními firmami ve stejném oboru, je nutné zajistit objektivní poměření jednotlivých výsledků. Konkrétní způsob je znovu třeba vždy přizpůsobit konkrétním potřebám a situaci každé firmy. Benchmarking je nástrojem, který se používá pro zmapování a zdokumentování současného stavu firmy ve srovnání s konkurencí. Následně obvykle následuje zavedení kontinuálního standardního postupu provádění benchmarkingu ve společnosti a dle domluvy jeho zavedení v oddělení controllingu. (bližší údaje ohledně dalšího postupu k poskytnutí na soukromé schůzce na základě konkrétních údajů pro konkrétní situaci)

Citace a komentáře

Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit.

Obecný citát