Zde jde o první kroky v kritické situaci. V kritické situaci, kdy například hrozí firmě vyhlášení insolvence, nebo již dokonce byla vyhlášena s ohledem na závazky po splatnosti, je třeba vždy provést rychlé a razantní kroky k odvrácení této situace. Vše ostatní je až sekundární priorita v dalších krocích. Nicméně v kritickou chvíli je nutné jít rozhodně a s chladnou hlavou dle priorit krok za krokem, a řešit dlouhodobou koncepci ve chvíli kdy se bojuje o samotnou existenci firmy nedává smysl. Konkrétní zkušenosti a bližší detaily na osobní schůzce

Teprve následně po tomto prvním kroku a zvládnutí této kritické situace je pak možné zaměřit pozornost na další dlouhodobé řešení situace, viz výše „Krizový management, restrukturalizace a konsolidace“.

Citace a komentáře

Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi.

Peter F. Drucker, americký ekonom a filozof managementu