Je více obecných shrnutí, uvádím zde jeden obecný shrnující odkaz http://en.wikipedia.org/wiki/Interim_management, pokud si chcete prostudovat více detailů.

Velmi krátce lze shrnout, že moderní interim management má své kořeny v Holandsku v 70. letech, kdy docházelo v Nizozemí z důvodu dlouhých výpovědních lhůt k masovému najímání manažerů na konkrétní úkoly. Dále se interim management rozšířil ve Velké Británii, a obecně dále do anglosaského světa. V Německu se rozšířil v 90. letech, kdy se osvědčil jako dobré řešení pro dobu změn jako byl příklad východního Německa po sjednocení země. Dnes se počet interim manažerů všech oborů a zaměření v Německu již počítá v řádech desetitisíců. V České Republice jde o relativně novou oblast, a počet interim manažerů lze odhadnout v řádech desítek jednotlivců.

Je několik faktorů, které způsobují, že je interim management čím dál populárnější a využívanější.

  1. Návratnost investice – Interim Manažer přináší hodnotu svými zkušenostmi a znalostmi a umožní dosáhnutí stanoveného cíle nebo výsledku. Interim manažeři jsou placeni na základě dosažení výsledků, nejsou placeni pouze na základě “přítomnosti” v určitém časovém období.
  2. Rychlost – Interim Manažer je schopen obvykle nastoupit v řádech dnů nebo týdnů. Na základě zkušeností je schopen se rychle zorientovat a tedy i zahájit rychle efektivní práci v nové firmě.
  3. Kvalifikace – Interim Manažer je typicky zkušený seniorní manažer a velmi často je i překvalifikován pro svoji roli. Obvykle přináší nové znalosti, které neměla firma k dispozici. To vše zvyšuje pravděpodobnost úspěchu pro firmu.
  4. Objektivita – Nezatížený politikou a zvyky ve společnosti přináší svěží a nové pohledy. Je schopen se soustředit na to co je nejdůležitější pro společnost, a jednat otevřeně aniž představuje hrozbu pro stávající manažerský tým. Nemá tendenci budovat si ve firmě svoji dlouhodobou pozici a rozšiřovat svůj vliv.
  5. Zodpovědnost – Raději než zůstat v poradenské roli interim manažer přebírá zodpovědnost za realizaci v rozsahu dle domluvy. Je zvyklý na odpovědnost a převzetí řízení projektu.
  6. Efektivita – Se zkušenostmi z exekutivních funkcí přináší autoritu a důvěryhodnost, a umožní dosažení podstatných změn ve fungování společnosti, i když některá rozhodnutí mohou být nepopulární a velmi složitá nebo reálně v podstatě nemožná k prosazení pro dlouhodobé manažery.
  7. Závazek – Interim Manažeři dodržují vysoké profesionální standardy s ohledem na svoji pověst a dosažené výsledky. Mají zájem na úspěšném ukončení projektu.