Přínos oproti zaměstnanci

  • najmutí na konkrétní úkol s rychlou zpětnou vazbou, dokumentem v dohodnuté formě a podobě
  • zcela nový pohled externího člověka nezatížený zaběhlou rutinou, minulostí a provozní slepotou, neotřelé nápady a nové know-how
  • nezávislý na rozhodnutích dlouhodobě svou vlastní existencí na rozdíl od zaměstnanců, například na případných reorganizacích firmy (dle některých analýz až 80 % činnosti ve firmě je politika jak zajistit svoji budoucnost)
  • žádné vazby na kmenové zaměstnance firmy, není zde proto zátěž lidskými vazbami a pochopitelná motivace nedělat si konfliktní situace s ostatními odděleními a lidmi, nemá motivaci zdůvodňovat, že nelze nikoho propustit
  • neplatí se žádné vedlejší náklady jako sociální pojištění, zdravotní pojištění, dovolená, školení, „sick days“, žádné náklady na auto, mobil, notebook, kancelář a její vybavení atd., vše je obvykle zahrnuto v jedné ceně

 

V této souvislosti je vhodné se podívat na náklady a zamyslet se nad jejich výší. Jistě i zde je třeba kontrolovat efektivitu vynaložených nákladů. Cena je závislá na více faktorech včetně typu a doby nasazení.

Zde se zejména u substitučního interim managementu nabízí relativně jednoduchá možnost srovnání s nahrazovanou pozicí. Dále je třeba vzít též v úvahu rychlost nasazení, flexibilitu, fakt, že práce ještě obvykle zahrnuje ještě i zaškolení nového manažera atd.

Pokud si najmete skutečně kvalitního manažera s mnoha zkušenostmi, pak přínosy z jeho „know how“ bývají často překvapivé a předem neočekávané. Již mnohokrát jsem slyšel věty typu „ono se to tak tady vždy dělalo ….“

Máte představu kolik Vás skutečně stojí práce stálého manažera denně, tedy za jeden jeho pracovní den? Pro případnou přesnější kalkulaci mne prosím kontaktujte.

Citace a komentáře

Interim manažer se zkrátka soustředí na stanovený úkol a nemá pro něho žádný význam budovat si v rámci firmy své království. Klasický manažer často věnuje značnou část svého úsilí tomu, aby se stal pro firmu nepostradatelným, a to ho zdržuje od práce.

Jan Valenta, jednatel společnosti RWE Interní služby